Управление на коластрата

Подаването на коластрата веднага след раждането е от съществено значение за цялостното развитие на теленцето през живота му.