Алкален препарат за почистване на доилно оборудване - MX Base

Арт. №: 311100105-000

Течен алкален концентрат за почистване на доилно оборудване MX BASE.

Още информация: ⏬

✅ Изберете вариант:
Лесна поръчка
0895502266
Поръчайте по телефона, лесно е!
Ние сме на Ваше разположение!
💡 Вземете продукт на изпплащане с равни месенчни вноски! Добавете го в количката и изберете "Лизинг"!

АКТИВНИ СЪСТАВКИ:

Съдържание на активен хлор в продукта: 37,6гр. / кг.

УПОТРЕБА:

  • Процесът на почистване се провежда при стайна температура.
  • Време на контакт за бактерицидно действие - 5 минути, за фунгицидно - 15 минути.
  • През целия период на действие на продукта, пълния унищожителен ефект се получава при концентрация от 2,8% (като се взема под внимание псадът на активен хлор) за 15 минути и при температура от 20°C.
  • Отстранете останало мляко и внимателно почистете цялото оборудване с чиста вода.
  • Пригответе разтвор с концентрация 0,5 точно преди употреба.
  • Процесът на почистване трябва да протече при стайна температура или по-висока, но не надвишаваща 60°C за 15 минути.
  • След приключване на процеса по почитването, старателно изплакнете всички части с вода.

КОДОВЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ:

P260 - да не се вдишват изпаренията.
P280
 - носете предпазно облекло и очила 
P303 + P361 + P353 - в случай на контакт с кожата или косата незабавно отстранете всички засегнати дрехи, изплакнете кожата с вода струя или душ.
P305 + P351 + P338 - при контакт с очите внимателно измийте с вода за няколко минути. Ако носите контактни лещи махнете ги и продължете с изплакването.
P310 - незабавно се свържете с лекар.


ПЪРВА ПОМОЩ: В случай на натравяне чрез поглъщане, ако пострадалия е в безсъзнание: Да не се предизвивка повръщане, да не се дава нищо за пиене.
Да се потърси медицинска помощ, Ако пострадалият е в съзнание: да се изплакне устата обилно с вода, да не се предизвиква повръщане, да се транспортира до болница.

СЪХРАНЕНИЕ:
Да се съхранява в проветриви, затъмнени помещения.

ИЗХВЪРЛЯНЕ: 
Да не се изхвърля директно в канализацията.
НАЧИН НА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ:
Малки количества неутрализирайте с воден разтвор на натриев бикарбонат или натриев тиосулфат. Големи количества могат да бъдат унищожени чрез нагряване с температура над 35°C, като отделения хлор се събира в абсорбенти, като натриев хидроксид или гасена вар.
Отпадъци от опаковки: Опаковките следва да бъдат напълно изпразнени и след почистване е възможно да се използват повторно. Отпадъците от опаковки следва да се предадат на специализирано дружество, за да се унищожат или да се рециклират.

Алкален препарат за почистване на доилно оборудване MX Base.