Почистване и дезинфекция

Алкални и киселинни препарати за почистване на доилно оборудване, както и полезни консумативи.